Logotip za neobični Second Hand Shop SB

Logotip za neobični Second Hand Shop SB

Posted on Posted in Autorski članci, Grafički dizajn, Logo dizajn, Marketing

Logotip za neobični Second Hand Shop SB čija divna vlasnica je poželjela zlatna slova na crnoj pozadini sa simbolom za polovnu robu je bio lagan. Kada imate pored sebe osobu sa stavom sve bude lagano.  Tako da osoba sa jasnom vizijom onoga čega želi ostvariti olakša sav posao koji trebate odraditi za nju. Sa takvim osobama je i cijeli život zasigurno lakši i ugodniji.

Logotip za neobični Second Hand Shop SB

Dakle, kada imate jasne ulazne parametre, onda znate i okvire u kojima se možete slobodno šetati. A to vam opet daje slobodu i maštu kako bi ulazne informacije stavili sa papira u polje očekivanog dizajna. Crna i zlatna boja se vole u smislu da se kroz crnu boju može naglasiti i odgovoran karakter vlasnika a zlatnom bogastvo duše jer vlasnik nosi svojom energijom posao koji vodi.