Ljubavi, život ponekad nije fer, no ti nastavi dalje?!

Ljubavi, život ponekad nije fer, no ti nastavi dalje?!

Ljubavi, život ponekad nije fer, no ti nastavi dalje?! -Još uvijek odvanjaju mi u ušima, a bogami i u mislima neizbježne riječi one koju mi život nenadano u zagrljaj doneo. Riječima bola na krhka leđa i zaljubljeno srce natovarila mi je sepet gorkih sumnji i bezbroj potpitanja koja u zraku bez odgovora lebde. Boli to […]