Muštuluk, počeli su s radom kovač Adem i njegov irget Asif Bilić -Belegija! Ta vijest brzo pronijela se čaršijom jer dobrih kovača nikad nije dosta a i konja vranih za potkivanje uv'jek ima. Helem, dobar glas daleko se čuje a loš još dalje, nije li tako?! A ako ćeš da saznaš šta se u čaršiji zbiva il' u tvojoj kući dešava, ti samo pohiti da svratiš kod Sabrije na kahvu ili kod Fehre u brijačnicu, i sve će ti biti jasno. Odvajkada bivalo je tako da su u berbernicama i kahvana izvori svakojaki vijesti, bar tako pričaju ljudi što žive tim životom muzevira. Muzevir proslijedi vijest radosnu ili tužnu, a već u trenu drugom, pristiže vijest nova da rodio se sin u porodici što poviš Sabitove kuće živi. I tako iz dana u dan, i u krug ponavlja se život. Pa tek sa akšamom, čaršija se malo smiri i odahne u miru do sljedećeg jutra. A onda sa sabahom ranim u novoj furtutmi i graji nastavi da živi.

Muštuluk, počeli su s radom kovač Adem i njegov irget Asif Bilić -Belegija!

Muštuluk, počeli su s radom kovač Adem i njegov irget Asif Bilić -Belegija! Muštuluk, počeli su s radom kovač Adem i njegov irget Asif Bilić -Belegija! Ta vijest brzo pronijela se čaršijom jer dobrih kovača nikad nije dosta a i konja vranih za potkivanje uv'jek ima. Helem, dobar glas daleko se čuje a loš još […]