Blendanje teksta

Blendanje teksta jedna je od tehnika

Blendanje teksta jedna je od  tehnika koje se najčešće koriste u grafičkom dizajnu. U principu, to je tehnika koja se koristi pri radu na tekstu a kako bi se dobio neobičan, originalan i zanimljiv efekat prijelaza ili spajanja između dva ili više teksta. Pri ovoj tehnici najčešće se koriste mehkoća i transpatrentnost kako bi se […]