Ljudi koji stalno brinu kraće žive, živa istina je?!

Ljudi koji stalno brinu kraće žive, živa istina je?!

Ljudi koji stalno brinu kraće žive, živa istina je?! Ljudi koji stalno brinu kraće žive, živa istina je?! Svi mi neko manje a neko više podložan je stresu, le li tako?! A samim time i određenom vremenu provedenom u stanju zabrinutosti. Jednostavno, ljudska impulsivna reakcija na stres između ostalih reakcija, jeste i stanje zabrinutosti. Ljudi […]