„CORONA“ je LIJEK i PRILIKA za SVE, zar ne?!

„CORONA“ je LIJEK i PRILIKA za SVE, zar ne?!

„CORONA“ je LIJEK i PRILIKA za SVE, zar ne?! „CORONA“ je LIJEK i PRILIKA za SVE, zar ne?! Sadašnja neobična „CORONA“ situacija nije ništa teža negoli što su bile neke prijašnje u našim životima, nije li tako?! A kako to da je lijek i prilika za sve, zašto, upitat će te se? Evo odgovora ali […]