Imate-samo-jedan-životni-problem-svi drugi-su lažni-nije-li-tako

Imate samo jedan životni problem, svi drugi su lažni, nije li tako?!

Imate samo jedan životni problem, svi drugi su lažni, nije li tako?! Imate samo jedan životni problem, svi drugi su lažni, nije li tako?! Samo jedan stvarni problem mi imamo, drugi su lažni. Dakle, nije to ni siromaštvo u svijetu, niti ekonomska kriza, bolji mobitel komšije, nedosanjani automobil, idealizovana ljubav… čak niti ovaj Corona virus. […]