Sjećate li se Kemala Šalake-Keme? Eto to je Kemal Šalaka-Kemo, mladić vijugave smeđe kose i zanesenog pogleda. Jedan poseban mladić, sportista u duši koji je svojim fudbalskim umijećem znao da

Sjećate li se Kemala Šalake-Keme?

Sjećate li se Kemala Šalake-Keme? Sjećate li se Kemala Šalake-Keme? Jutros sam poranio. Baš onako poranio. Gledam napolju tmurno, prohladno i sanjivo vrijeme. Kiša i hoće i neće da pada, a ja prebirem po kapima sjećanja. Razmišljam, gledajući u sive oblake dok spremam se da odradim prvi put dužinu halfmaratona u jutarnjim satima. Zacrtao sam […]