Ovan sam, a nisam policajac, Lav sam, a nisam šef” – kako to?

3 najveće greške top menadžera i vlasnika kompanija

3 najveće greške top menadžera i vlasnika kompanija leže u osobnim karakteristikama koje loše menadžere i vlasnike kompanija navode na aktivnosti koje ne donose prihod direktno niti indirektno. One donose uvijek samo probleme. Također, te odluke i aktivnosti koje top menadžeri i vlasnici sprovode kroz njih, niti ostvaruju dobre odnose sa potčinjenima, a što opet […]