Ljubavi, život ponekad nije fer, no ti nastavi dalje?!

Svetlana sa Beogradskih splavova na Savi

Svetlana sa Beogradskih splavova na Savi Svetlana sa Beogradskih splavova na Savi bila je čudna riba. Heh, zaista čudna i nepročitana jedna knjiga koju iznova morao si čitati ne bili koji detalj više o njoj zapamtio. Ta je djevojka živjela 100 života, sa sto ideja, sa sto ciljeva i sa sto nada! -I nikada niko […]

Rašida Muhić – Biografija

RAŠIDA MUHIĆ rođena je 16.07.1964. godine u Maglaju.Osnovnu i srednju školu pohađala u rodnom gradu. Završila je Fakultet političkih nauka-Odsjek socijalni rad u Sarajevu, a na Univerzitetu ALFA u Beogradu 2011. stekla je i zvanje master menadžer. Ima Certifikat: Škola andragoga 2005/6 u organizaciji Bosanskog kulturnog centra Sarajevo u saradnji s Institutom za međunarodnu saradnju […]