Rašida Muhić – Biografija

Posted on Posted in Autorski članci

RAŠIDA MUHIĆ rođena je 16.07.1964. godine u Maglaju.Osnovnu i srednju školu pohađala u rodnom gradu. Završila je Fakultet političkih nauka-Odsjek socijalni rad u Sarajevu, a na Univerzitetu ALFA u Beogradu 2011. stekla je i zvanje master menadžer.

Ima Certifikat: Škola andragoga 2005/6 u organizaciji Bosanskog kulturnog centra Sarajevo u saradnji s Institutom za međunarodnu saradnju Njemačkog saveza visokih narodnih škola i Filozofskim fakultetom u Beogradu, Odsjek za pedagogiju i andragogiju.

Dobitnica općinskog priznanja, plakete “16 april” Maglaj, kao i Plakete za razvoj i promociju turizma “Zlatna turistička ruža BIH” u 2008. i 2010. godini, u sklopu državnog projekta “Turizam plus”.

Do sada objavila dvije zbirke poezije: “Džam” i “Iza šapata”, i stručni priručnik ” Kultura i sponzorstvo” sve u izdanju UG HRAST-GUNJA u Hrvatskoj.

Književnica živi i stvara u Maglaju.