Rizikujte, ovdje i sada! -Još niste sigurni, zašto biste rizikovali? Ovdje ne govorimo o neplaniranom kockarskom riziku kojeg odigraju kockari na blef. Suprotno tome, ovdje govorimo o prihvatljivom riziku kojeg svi Mi veoma često trebali bi poduzeti kako bi napredovali pozitivnim vodama života ka željenoj luci spokoja i sreće.

Niste sigurni: Čiji je život važniji-moj, tvoj, njegov ili njen ?!

Niste sigurni: Čiji je život važniji-moj, tvoj, njegov ili njen ?! -A svako od nas je spreman da bezuslovno podrži samo ono što je, po našem mišljenju, u interesu nama samima najviše, zar ne?! Da li će itko pored nas osjetiti neke blagodeti od tih aktivnosti, situacija, događaja… Pa, baš i ne razmišljamo o tome […]