Da li je ovo najljepša ljubavna pjesma - Čekaj me, Konstantin Simonov

Da li je ovo najljepša ljubavna pjesma na svijetu: – Čekaj me, Konstantin Simonov?

Da li je ovo najljepša ljubavna pjesma na svijetu: – Čekaj me, Konstantin Simonov? Da li je ovo najljepša ljubavna pjesma na svijetu: – Čekaj me, Konstantin Simonov? Na ovo pitanje zasigurno možemo odgovoriti na više načina i to sa kvalitetnim argumentima. Činjenica  da je Konstantin Simonov jedan od najutjecajnijih ruskih pisaca svakako pridonosi dojmu […]

Nemoc - Antun Gustav Matoš, pjesme i biografija

Nemoc – Antun Gustav Matoš, pjesme i biografija

Nemoc – Antun Gustav Matoš, pjesme i biografija Nemoc – Antun Gustav Matoš, pjesme i biografija, kao veliki pjesnik sinonim je moderne Hrvatske književnosti koji je pisao sem proze: I eseje, i novele, i feljtone oslonjene na teme pejsaža, ljubavi, ali i aktuelnih društvenih problema. Moglo bi se reći da svoju književnu karijeru Matoš započinje […]

DAMIR ĐUHERA-Biografija, Pored završenog redovnog školovanja, učestvovao na mnogobrojnim seminarima s temama tolerancije, stereotipa, etiketiranja, obrazovanja, turizma i međunacionalnog dijaloga, te završio kurs edukacije iz oblasti bibliotekarstva pri Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH u Sarajevu.

Damir Đuhera-Biografija

DAMIR ĐUHERA-Biografija DAMIR ĐUHERA, je nastavnik bosanskog jezika i književnosti Rođen je 1985. godine u Doboju, a stalno nastanjen u Maglaju. Osnovnu školu i Opću gimnaziju ,,Edhem Mulabdić” završio u Maglaju. Zvanje nastavnika bosanskog jezika i književnosti stekao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Pored završenog redovnog školovanja, učestvovao na mnogobrojnim seminarima s temama tolerancije, stereotipa, […]

Mirza Ahmetović-Biografija

Mirza Ahmetović, rođen 8. marta 1980. godine u Kladnju, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Studirao na Filozofskom fakultetu u Tuzli na Odsjeku za jezik i književnost. Piše pjesme i priče, a dobitnik je nagrade za najbolju priču povodom stote godišnjice od smrti Meše Selimovića, na konkursu koji je objavila Narodna biblioteka Maglaj 2010. […]

Rašida Muhić – Biografija

Rašida Muhić – Biografija RAŠIDA MUHIĆ, rođena je 16.07.1964. godine u Maglaju.Osnovnu i srednju školu pohađala u rodnom gradu. Završila je Fakultet političkih nauka-Odsjek socijalni rad u Sarajevu, a na Univerzitetu ALFA u Beogradu 2011. stekla je i zvanje master menadžer. Ima Certifikat: Škola andragoga 2005/6 u organizaciji Bosanskog kulturnog centra Sarajevo u saradnji s […]