Pored završenog redovnog školovanja, učestvovao na mnogobrojnim seminarima s temama tolerancije, stereotipa, etiketiranja, obrazovanja, turizma i međunacionalnog dijaloga, te završio kurs edukacije iz oblasti bibliotekarstva pri Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH u Sarajevu.

Damir Đuhera-Biografija

Posted on Posted in Autorski članci, usluge

DAMIR ĐUHERA, nastavnik bosanskog jezika i književnosti Rođen je 1985. godine u Doboju, a stalno nastanjen u Maglaju. Osnovnu školu i Opću gimnaziju ,,Edhem Mulabdić” završio u Maglaju, a zvanje nastavnika bosanskog jezika i književnosti stekao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pored završenog redovnog školovanja, učestvovao na mnogobrojnim seminarima s temama tolerancije, stereotipa, etiketiranja, obrazovanja, turizma i međunacionalnog dijaloga, te završio kurs edukacije iz oblasti bibliotekarstva pri Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH u Sarajevu.

Učesnik je nekoliko književnih konkursa, a u sklopu kojih je i nagrađen, redovno angažiran u redakcijama školskih publikacija, lektor tri štampana izdanja književnih djela, recenzent zbirke pjesama i autor nekolicine promotivnih letaka u oblasti turizma.

Pored redovnog zanimanja, povremeno objavljuje novinarske tekstove sarađujući s nekoliko elektronskih i štampanih medija u BiH.

Damir Đuhera je zaposlen kao predmetni nastavnik u osnovnoj školi, a što mu ujedno predstavlja osnovnu stručnu i životnu usmjerenu kroz odgoj i obrazovanje ka cilju ,,novih generacija odličnog pravogovora i pravopisa”.